รับรองมาตราฐาน

  • GMP HACCP By Intertek

 

  • มอก. 2085-2544 และ มอก.2086-2544

       โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

  • อ.ย. 74-2-06747-2-0001

      โดย กระทรวงสาธารณสุข

  • HALAL

      โดย สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

Tel: 034-820153

Contact Us

66/5 ม.1 ท่าจีน เมือง

สมุทรสาคร 74000

TEL : 034-820-153

เวลาทำการ

วัน จันทร์ - เสาร์ 8.30am-5.00pm

กดแล้ว โทรเลย