ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 

66/5 ม.1 ท่าจีน เมือง สมุทรสาคร 74000

TEL : 034-820-153034-412-404034-421-392

Fax : 034-820-454, 034-820-455

Email *หากต้องการติดต่อ เร่งด่วน กรุณาติดต่อทาง โทรศัพท์*

ฝ่าย บริหารจัดการ

worawat_salt@yahoo.com

ฝ่ายขาย และ ลูกค้าสัมพันธ์

worawat_salt@hotmail.com

streetview.JPG