ผลิตภัณฑ์ของเรา

ทางเราผลิตและจัดจำหน่าย เกลือทุกชนิด เช่น :

เกลือทะเล ชนิดเม็ดและป่น

เกลือสินเธาว์ ชนิดเม็ดและป่น

เกลือบริสุทธิ์ ชนิดชื้นและแห้ง

เกลือบริโภค และ เกลืออุสาหกรรม

และ อื่นๆ

เกลือบริโภค

- สามารถสั่งผลิต เกลือบริโภคทั่วไป(ไม่ผสมสารไอโอดีน) และ เกลือเสริมไอโอดีน ทั้งรูปแบบเกลือเม็ด และ เกลือป่น โดยใช้วัตถุดิบจาก เกลือทะเล เกลือสินเธาว์ หรือ เกลือบริสุทธิ์ และสามารถกำหนดปริมาณที่ต้องการผสมสารไอโอดีนได้ 

*ตัวอย่างภาพ เกลือทะเลบริโภคเสริมไอโอดีน

Tel: 034-820153

Contact Us

66/5 ม.1 ท่าจีน เมือง

สมุทรสาคร 74000

TEL : 034-820-153

เวลาทำการ

วัน จันทร์ - เสาร์ 8.30am-5.00pm

กดแล้ว โทรเลย