top of page

เกลือวรวัฒน์

        จำหน่าย เกลือคุณภาพ ทั้ง เกลือบริโภค และ เกลืออุสาหกรรม

เกลือทะเล เกลือสินเธาว์ เกลือบริสุทธิ์ เกลือรีไฟน์ ชื้น อบแห้ง หรือตามความต้องการของลูกค้า NaCl 96-99% 

        สินค้าของทางเรายังได้รับการรับรองมาตราฐาน เช่น อ.ย. ม.อ.ก. Halal และ GMP(HACCP) -INTERTEK

เกลือเม็ดทะเล.jpg

เกลือเม็ด ทะเล

เกลือทะเล ชนิดเม็ด

ได้จากการตากน้ำทะเลให้ได้เกลือตามธรรมชาติ

bottom of page